《UCC醜聞》盧俊宇參與善樂堂聯署 四大長老誣衊盜用UCC名義

由陳龍斌牧師博士牧會的善樂堂和UCC,遭踢爆清算善樂堂獨立調查聯署參與者,其中一位前UCC人、社運青年盧俊宇, … 閱讀全文 《UCC醜聞》盧俊宇參與善樂堂聯署 四大長老誣衊盜用UCC名義